U Rovinju je održana završnica natjecanja Sigurno u prometu (državno natjecanje). Ekipa Grada Zagreba osvojila je treće mjesto. Čestitka Marijanu, Juri, Evi i Emi na pokaznom znanju o prometnim propisima i pravilima i vještini u upravljanju biciklom. Mentoricama i mentoru na  trudu za pripremu učenika.